Kodeks pracy. Komentarz. Tom I i II

289,00

Piąte wydanie komentarza do Kodeksu pracy uwzględnia wszystkie zmiany ustawy, jakie miały miejsce od czasu ostatniej edycji w 2018 roku, w tym dotyczące:

 • – zakazu dyskryminacji i zasad równego traktowania w zatrudnieniu, które wprowadzają otwarty katalog kryteriów dyskryminacyjnych i nierównego traktowania w zatrudnieniu wzmacniając ochronę pracowników,
 • – przepisów regulujących dochodzenie roszczeń przez pracowników, którzy doznali mobbingu w zatrudnieniu, a nie rozwiązali stosunku pracy,
 • – zmienionego katalogu danych osobowych kandydata do pracy i pracownika,
 • – objęcia ochroną trwałości zatrudnienia szerszego kręgu osób w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego, tj. pracownika – ojca wychowującego dziecko lub pracownika – innego członka najbliższej rodziny,
 • – prawa wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy, wydłużenia terminów o sprostowanie treści świadectwa pracy na wniosek pracownika,
 • – ustanowienia zarządu sukcesyjnego w chwilą śmierci pracodawcy,
 • – zmienionego katalogu wykroczeń oraz odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

Książka zawiera starannie wybrane orzecznictwo sądowe oraz bogatą literaturę z dziedziny prawa pracy. Czytelnik ma również możliwość zapoznania się z oryginalną argumentacją prawniczą, przydatną zwłaszcza w sprawach z zakresu prawa pracy. Korzystanie z komentarza ułatwi szczegółowy indeks rzeczowy.

Autorami opracowania są wybitni przedstawiciele nauki z różnych ośrodków naukowych w całym kraju oraz praktycy prawa pracy.

Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, kierowników i pracowników działów personalnych firm oraz związkowców. Zainteresuje także przedstawicieli nauki prawa pracy oraz aplikantów.

Kategoria: Prawo

Opis

 • Autor: Krzysztof Wojciech Baran, Bolesław Ćwiertniak, Zbigniew Góral, Anna Kosut, Daniel Książek , Magdalena Kuba, Mariusz Lekston, Anna Musiała, Wiesław Perdeus, Jan Piątkowski, Piotr Prusinowski, Krzysztof Stefański, Monika Tomaszewska, Mirosław Włodarczyk, Teresa Wyka, Krzysztof Wojciech Baran
 • Stan prawny na: 1 stycznia 2020 r.
 • Format: B5
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 1900
 • ISBN: 978-83-8187-314-7