MERITUM Prawo pracy 2021

259,00

18. wydanie cenionego przez czytelników kompendium wiedzy z zakresu prawa pracy, w którym w sposób przystępny omówiono zasady stosowania przepisów w praktyce. Czytelnik znajdzie tu kompleksowe informacje na temat indywidualnego i zbiorowego prawa pracy poczynając od momentu przyjęcia pracownika do pracy na ustaniu stosunku pracy kończąc.

W kolejnej edycji omówiono regulacje „covidowe” na wszystkich płaszczyznach prawa pracy. Przedstawiono m.in. następujące zmiany dotyczące:

 • – przepisów „covidowych” wprowadzających obowiązkowe odosobnienie pracownika (usprawiedliwiona przyczyna nieobecności pracownika),
 • – możliwości udzielenia przez pracodawcę urlopu bez zgody pracownika, z pominięciem planu urlopów (w związku z pandemią),
 • – dodatkowego zasiłku opiekuńczego w związku z COVID-19,
 • – wynagrodzenia za przestój w czasie pandemii,
 • – nowych obowiązków i uprawnień pracodawcy związanych z epidemią koronawirusa, m.in. przetwarzania danych osobowych o stanie zdrowia pracownika,
 • – możliwości przeprowadzania szkoleń BHP z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej,
 • – obowiązku przeprowadzania badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (czasowe zawieszenie),
 • – konieczności zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom z uwzględnieniem zagrożenia epidemicznego – aktualizacja oceny ryzyka zawodowego,
 • – pracy zdalnej w kontekście epidemicznym, w tym sytuacji kiedy pracodawca może zlecić pracę w formie pracy zdalnej, różnic między pracą zdalną a telepracą uregulowaną w kodeksie pracy,
 • – nowego rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej,
 • – uproszczonej procedury legalizującej pobyt cudzoziemców i podejmowania przez nich pracy na terytorium Polski, wydłużenia okresu ważności kart pobytu, wiz pobytowych, przedłużenia prawa cudzoziemca do pracy sezonowej po upływie ważności zezwolenia,
 • – obowiązku zgłaszania do ZUS (już od 1 stycznia 2021 r.) umowy o dzieło,
 • – możliwości wydłużenia (lub przesunięcia) terminu realizacji lub zmiany warunków umów z zakładami pracy chronionej (w związku z ograniczaniem negatywnych skutków COVID-19),
 • – obniżenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w związku z COVID-19),
 • – szczególnych regulacji w zakresie stosowania układów zbiorowych pracy (lub regulaminów zatrudniania) w okresie zagrożenia epidemicznego,
 • – zagadnienia tzw. whistleblowingu – funkcji sygnalistów zgłaszających nieprawidłowości w firmie w odniesieniu do różnych branż (np. lotniczej, bankowej).

Czytelnicy znajdą również przegląd najnowszego orzecznictwa w sprawach z zakresu prawa pracy, a także zaktualizowane stawki i wskaźniki (w treści poszczególnych rozdziałów i syntetycznie w aneksie na końcu książki).

Atutem książki jest poradnikowe ujęcie prezentowanej tematyki. Zastosowany w opracowaniu przystępny język, pozbawiony „żargonu” prawniczego pozwala na korzystanie z książki osobom zajmującym się sprawami kadrowymi, które jednak nie posiadają wykształcenia prawniczego.

Kategoria: Prawo

Opis

 • Autor: Kazimierz Jaśkowski
 • Stan prawny na: 2020
 • Format: B5
 • Oprawa: Zintegrowana
 • Liczba stron: 1888
 • ISBN: 978-83-8223-718-4