Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej

49,00

W publikacji omówiono problemy pracy zdalnej, które istotnie rzutują na system ochrony danych osobowych w poszczególnych organizacjach. Autorka koncentruje się na zagadnieniach praktycznych i omawia przepisy ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa prawnego, technicznego i organizacyjnego, a także rozliczalności przetwarzania zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Poradnik zawiera liczne wskazówki i rekomendacje dotyczące procedur oraz rozwiązań organizacyjnych, jakie należy wprowadzić w związku z pracą zdalną ze szczególnym uwzględnieniem:

  • – zasad prowadzenia korespondencji mailowej i wideokonferencji,
  • – standardów wykorzystywania sprzętu służbowego,
  • – zmian w dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych, w tym w rejestrze czynności przetwarzania.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla przedsiębiorców, osób odpowiedzialnych za organizację pracy w sektorze publicznym, pracowników działów kadr i menedżerów przygotowujących polecenia pracy zdalnej i ją nadzorujących. Zainteresuje również inspektorów ochrony danych oraz prawników zajmujących się tym zagadnieniem.

Kategoria: RODO

Opis

  • Autor: Marlena Sakowska-Baryła
  • Stan prawny na: 10 września 2020 r.
  • Format: A5
  • Oprawa: Miękka
  • Liczba stron: 160
  • ISBN: 978-83-8223-161-8