Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy. Część 1

169,00

Przystępny przewodnik po zagadnieniach związanych z naliczaniem płac pomoże w rozwiązaniu problemów, jakie pojawiają się w związku z prowadzeniem dokumentacji płacowej, i wypełnianiu podstawowych obowiązków w tym zakresie. Kompleksowo i przystępnie omówiono w nim naliczanie:

 • – wynagrodzeń i ich opodatkowanie,
 • – składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Zagadnienia teoretyczne związane z naliczaniem wynagrodzeń zostały w publikacji ograniczone do podstawowej wiedzy, jaką powinna posiadać osoba zajmująca się na co dzień naliczaniem płac, a jednocześnie zostały poparte wieloma orzeczeniami sądów, opiniami GIP i resortu pracy. Każdy problem zilustrowany został przykładami, orzeczeniami sądów, opiniami organów administracji państwowej.

W publikacji czytelnik znajdzie odpowiedź m.in. na pytania:

 • – jaki jest wpływ zmiany wynagrodzenia minimalnego na inne składniki wynagrodzenia,
 • – jak obniżyć składkę zdrowotną do wysokości zaliczki na podatek,
 • – jakie zasady stosować, ustalając wysokość odszkodowań lub odpraw,
 • – jakie obowiązki ma płatnik z tytułu umowy o pracę w przypadku likwidacji firmy, a także w razie przejęcia pracowników na podstawie przepisów art. 231 k.p.,
 • – jak rozliczyć świadczenia rzeczowe i niematerialne przekazywane pracownikom.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla pracowników działów kadr, a w szczególności działów płacowych czy finansowych, a także biur rachunkowych.

Kategorie: Finanse, Prawo

Opis

 • Autor: Barbara Tomaszewska
 • Stan prawny na: 31 marca 2018 r.
 • Format: B5
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 784
 • ISBN: 978-83-8124-394-0